Toad World® Forums

editor error


#1

Hi,
I got very often such error:

System.NullReferenceException
Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.